ค้นหาเพลงฟรีของ Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm) - Tôn Nữ Lệ Ba (Ngâm Thơ)

10:59 Bài Thơ Để Đời Của Hoàng Cầm Diễn Ngâm Quỳnh Như Hoàng Kim Bên Kia Sông Đuống
08:33 Hoàng Cầm Tiếng Thơ Bên Kia Sông Đuống
06:30 Lời Người Ở Lại Thơ Trần Trung Đạo Tôn Nữ Lệ Ba Ngâm
03:45 Hồ Bắc Hoàng Cầm Thanh Vinh Bên Kia Sông Đuống
06:29 Thơ Tình Quê Tình Nước Hà Huy Hà Tôn Nữ Lệ Ba Dương Đình Hùng
05:38 Lê Hưng& Thảo Ngọc Hát Chèo Bên Kia Sông Đuống Lời An Hải Minh
07:36 Nguyễn Bính Tn Lệ Ba By Duongdinhhung Ngâm Thơ Hành Phương Nam
05:31 Nsnd Thúy Mùi Ngâm Thơ Tây Tiến
04:49 Ý Lan LÁ DIÊU BÔNG Thơ Hoàng Cầm Phạm Duy
06:32 Bên Kia Sông Đuống
11:40 Hà Huy Hà 2 Bài Thơ Nổi Tiếng Của Thi Sĩ Kiên Giang
05:28 Lưu Quang Vũ Ns Minh Ngọc Diễn Ngâm Ns Thanh Hương Đệm Đàn CHIỀU CHUYỂN GIÓ
04:22 Thơ Đất Nước Tôi Thơ Tân Thanh Nỗi Nhớ Diễn Đọc
03:12 Thuỳ Dung "Chiều Bên Kia Sông" Romance Song no47 ĐẶNG HỮU PHÚC
05:46 Bên Kia Sông Đuống Tb Minh Ngọc