ค้นหาเพลงฟรีของ Wave - Jack Jezzro, Beegie Adair

04:41 Black Orpheus Jack Jezzro & Beegie Adair
03:46 I Got Rhythm Jack Jezzro & The Beegie Adair Trio
04:37 Beegie Adair & Jack Jezzro Play Jobim Wave / Portraits Artwork Artexpreso
04:24 This Masquerade Beegie Adair Feat. Jack Jezzro
04:03 The Shadow Of Your Smile Feat. Beegie Adair Beegie Adair Jack Jezzro
05:17 "Black Orpheus" Jack Jezzro With The Mason Embry Trio
04:59 Summertime From "Porgy And Bess"
02:52 Winter Wonderland Feat. Jack Jezzro
04:27 Wave
04:03 On The Street Where You Live
03:44 Tea For Two
03:43 Canadian Sunset
04:36 Some Enchanted Evening
03:45 Tea For Two Feat. Beegie Adair Beegie Adair Jack Jezzro